Dura Europos 01

Dura Europos fresco

What do you think?